Zdalna nauka - e-lekcje

e-lekcja dla słuchaczy

Egzaminy, Zaliczenia, Prace Kontrolne Semestr II

LP. Plik Nazwa przedmiotu
    Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
     klasa I, semestr II
  WORD J. polski
  WORD J. angielski
  WORD Matematyka
  WORD Historia
  WORD Geografia
  WORD Fizyka
  WORD Chemia
  WORD Informatyka
  WORD Podstawy przedsiębiorczości
  WORD WOS
   

 klasa II, semestr IV

  WORD J. polski
  WORD J. angielski
  WORD Matematyka
  WORD Geografia
  WORD Historia
   

 klasa III, semestr VI

  WORD J. polski
  WORD J. niemiecki
  WORD Matematyka
   

Szkoła Policealna 

   

klasa I BHP , semestr II

  WORD Podstawy prawa pracy
  WORD Techniczne bezpieczeństwo pracy
  WORD Ergonomia w procesie pracy
  WORD Zagrożenia w środowisku pracy
  WORD Ocena ryzyka zawodowego
  WORD Zarządzanie systemami bhp
  WORD Język anielski
  WORD ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
   

klasa II SPO, semestr II

 

WORD

J. angielski
 

WORD

Opiekun w domu pomocy
    Klasa II SPTA semestr IV
  WORD Działalność gospodarcza
  WORD Podstawy prawa cywilnego
  WORD Podstawy prawa pracy
  WORD Podstawy prawa administracyjnego
  WORD Finanse publiczne
  WORD Pracownia pracy biurowej
  WORD Pracownia administracji
  WORD Język angielski
     
     

 

 

Kontakt z nauczycielami:

Lp.

Nazwisko i imię

Login @zspzarnow.pl

1

Kołtunowska Bożena

bkoltunowska@zspzarnow.pl

2

Aleksandrowicz Janusz

admin@zspzarnow.pl

3

Biegała Sylwia

sbiegala@zspzarnow.pl

4

Borończyk Agnieszka

aboronczyk@zspzarnow.pl

5

Borończyk Beata

bboronczyk@zspzarnow.pl

6

Brzozowicz Monika

mbrzozowicz@zspzarnow.pl

7

Grzesińska Marzena

mgrzesinska@zspzarnow.pl

8

Jakubczyk Katarzyna

kjakubczyk@zspzarnow.pl

9

Jakubowska Izabela

ijakubowska@zspzarnow.pl

10

Krawczyk Anna

akrawczyk@zspzarnow.pl

11

Król – Sieroń Ilona

iks@zspzarnow.pl

12

Wiaderna Bogusława

bwiaderna@zspzarnow.pl

13

Polak Magdalena

mpolak@zspzarnow.pl

14

Wojciech Antos

wantos@zspzarnow.pl

15

Monika Szlęzak

mszlezak@zspzarnow.pl

16

Dorota Wilk

dwilk@zspzarnow.pl

17

ks. Michał Pietrzyk

mpietrzyk@zspzarnow.pl

18

   

e-podręcznik:

Dla kucharzy:

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii tutaj

Dla mechaników:

Podstawy konstrukcji maszyn tutaj

Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych tutaj

Konstrukcja pojazdów samochodowych tutaj

Budowa podwozi i nadwozi samochodowych tutaj

Maszyny elektryczne tutaj

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych tutaj

MS Office 365

Obsługa dokumentów

Dokumenty (pliki) można odczytać za pomocą programu Adobe Reader.

Program można pobrać klikając na link tutaj lub bezpośrednio ze strony producenta tutaj

Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zspzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.