Technik Ekonomista

Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik ekonomista może być zatrudniony na stanowiskach, na których przydatna jest wiedza z zakresu: księgowości, finansów i rachunkowości, planowania, badania rynku, sprawozdawczości, zaopatrzenia itp.

Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w różnych podmiotach gospodarczych oraz w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich).

Absolwenci technikum ekonomicznego to ludzie:

 

 • wykwalifikowani
 • operatywni w działaniu
 • kreatywni
 • komunikatywni
 • uczciwi
 • sumienni
 • zdyscyplinowani  
 • kulturalni

Wiedza i umiejętności technika ekonomisty:

 • księgowanie,
 • sporządzanie dokumentów i deklaracji, pism,
 • obsługa komputera,
 • obsługa programów finansowo księgowych,
 • znajomość języków obcych,
 • wykorzystanie w praktyce znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania, marketingu, finansów,
 • posługiwanie się pojęciami z zakresu ekonomii i prawa.

Dzięki przygotowaniu ogólnokształcącemu każdy absolwent ma możliwość zdawania egzaminu maturalnego będącego przepustką do podjęcia studiów na każdym kierunku.

Nauka przedmiotów ekonomicznych kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zdany egzamin uprawnia do posługiwania się tytułem TECHNIK EKONOMISTA.

 

 

Obsługa dokumentów

Dokumenty (pliki) można odczytać za pomocą programu Adobe Reader.

Program można pobrać klikając na link tutaj lub bezpośrednio ze strony producenta tutaj

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.