Sprzedawca

Ogólna charakterystyka zawodu:

Zawód: SPRZEDAWCA

Nauka trwa 3 lata. Szkoła przygotuje do pracy w różnych placówkach handlowych, tak teoretycznie jak i praktycznie oraz do podobnej działalności na własny rachunek.

Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych form sprzedaży, obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w sklepach. Ma zapewnioną szeroką ofertę pracy w jednostkach handlowych i hurtowych.

Wszystkie przedmioty (ogólnokształcące i zawodowe) odbywają się w szkole, natomiast praktyczna nauka zawodu realizowana jest w sklepach, przedsiębiorstwach i firmach handlowych na podstawie umowy dla młodocianych pracowników. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca.

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • organizacja sprzedaży,
 • podstawy działalności handlowej,
 • towaroznawstwo,
 • sprzedaż towarów,
 • zajęcia praktyczne.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT POTRAFI:

 • organizować, zaopatrywać i przyjmować dostawy towarów,
 • sprawdzać towary pod względem jakościowym i ilościowym,
 • przygotowywać produkty do sprzedaży,
 • informować nabywcę o walorach towaru,
 • sprawnie realizować zamówienia,
 • przygotowywać oferty sprzedaży,
 • sporządzać faktury za towar,
 • obsługiwać komputer i programy komputerowe stosowane w branży handlowej.

ABSOLWENCI MOGĄ ZNALEŹĆ INTERESUJĄCĄ PRACĘ:

 • jako sprzedawcy, akwizytorzy, kierownicy sklepów,
 • w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska),
 • w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),
 • w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).

 

 

 

Obsługa dokumentów

Dokumenty (pliki) można odczytać za pomocą programu Adobe Reader.

Program można pobrać klikając na link tutaj lub bezpośrednio ze strony producenta tutaj

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.