Murarz - tynkarz

Ogólna charakterystyka zawodu:

Naukę zawodu „murarz” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Możliwe jest także kształcenie w szkole policealnej. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym. Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne

Murarz wykonuje z kamienia, cegły, rur i kształtek kamionkowych, bloczków, pustaków i podobnych materiałów konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków i budowli. Prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie. Montuje z elementów kamiennych filary, kolumny, cokoły i ozdobne detale architektoniczne; wykonuje, naprawia i rozbiera różnego rodzaju piece ogrzewcze w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz piece, kotły i kominy przemysłowe.
Zadania zawodowe murarza to: analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku, tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską, ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich, przygotowywanie zapraw murarskich, obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich, wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości, wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi, wykonywanie łuków i sklepień, wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina, murowanie gzymsów i attyk, murowanie kominów, wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym, osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej, spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem, układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian, montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

Perspektywy zawodowe:

Murarz może pracować na stanowiskach tynkarsko-murarskich we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również wykonywać różne złożone prace murarskie i betoniarskie w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz wykonywać, naprawiać i konserwować piece, kotły i kominy przemysłowe. Może także prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Obsługa dokumentów

Dokumenty (pliki) można odczytać za pomocą programu Adobe Reader.

Program można pobrać klikając na link tutaj lub bezpośrednio ze strony producenta tutaj

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.