Elektryk

Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia w zawodzie elektryk trwa 3 lata na podbudowie gimnazjum. Wszystkie przedmioty (ogólne i zawodowe) odbywają się w szkole.

PRZEDMIOTY, KTÓRYCH BĘDZIESZ SIĘ UCZYŁ TO:

język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka i astronomia,
informatyka,
historia i wiedza o społeczeństwie,
przysposobienie obronne,
geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska,
religia / etyka,
przygotowanie do życia w rodzinie,
w-f,
podstawy przedsiębiorczości,
elektroenergetyka,
podstawy elektrotechniki i elektroniki,
energoelektronika,
pracownia elektryczna i elektroniczna,
instalacje elektryczne,
technologia i materiałoznawstwo.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

zaprojektować proste układy elektryczne,
wykonać instalacje elektryczne i elektroniczne,
diagnozować stan izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
zlokalizować uszkodzenie,
dokonać naprawy,
organizować i wykonywać prace w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.
obsługiwać komputer typu PC,
dokonywać napraw urządzeń zasilanych prądem,
posługiwać się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy,
zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne oraz układy energoelektroniczne

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.

 

Obsługa dokumentów

Dokumenty (pliki) można odczytać za pomocą programu Adobe Reader.

Program można pobrać klikając na link tutaj lub bezpośrednio ze strony producenta tutaj

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.